מזמין : חברת החשמל לישראל
פיקוח:מחלקת בינוי חברת חשמל
היקף עבודה: 5000 מ"ר
עבודה כללה: הקמת בניין משרדים עד המפתח.
שנת ביצוע: 2005-2006

מזמין : חברת החשמל לישראל בע"מ
פיקוח: מחלקת הנדסה חב' חשמל
היקף עבודה: 1,000 מ"ר
עבודה כללה: שיפוץ בית מלאכה קיים
שנת ביצוע: 2008

חברת ע.פ. כוכב 5 (1990) בע"מ

עוספיה, שכונה מזרחית 13/8

טלפון: 04-8392054

פקס: 04-8390518