הנשיא 99 - חיפה

מזמין : מלון נוף חיפה בע"מ
פיקוח: ניצן ענבר ניהול פרויקטים בע"מ
היקף העבודה: 10,000 מ"ר
עבודה כללה: הקמת מגדל מגורים יוקרתי
שנת ביצוע: בביצוע

חברת ע.פ. כוכב 5 (1990) בע"מ

עוספיה, שכונה מזרחית 13/8

טלפון: 04-8392054

פקס: 04-8390518

hanasi2
hanasi1
hanasi
hanasi2
hanasi1
hanasi