מזמין : אוניברסיטת חיפה
פיקוח: ברניע הנדסה
היקף עבודה: 2500 מ"ר
עבודה כללה: הקמת מוזיאון הכט באונברסיטת חיפה, רמת גימור גבוהה במיוחד.
שנת ביצוע:

מזמין : טכניון
פיקוח: אבי שירן
היקף עבודה: 2,000 מ"ר
העבודה כללה: עבודות שלד וגמרים
שנת ביצוע: 1992-1994

מזמין : אוניברסיטת חיפה
פיקוח: ברניע הנדסה
היקף עבודה: 1,000 מ"ר
עבודה כללה: הקמת אודיטוריום ברמת גימור גבוהה במיוחד הזהה לרמת גימור של מוזיאון הכט.
שנת ביצוע: 1995-1996

חברת ע.פ. כוכב 5 (1990) בע"מ

עוספיה, שכונה מזרחית 13/8

טלפון: 04-8392054

פקס: 04-8390518