מזמין : שירותי בריאות כללית
פיקוח: שירותי בריאות כללית, אריה זנבר – מנהל מחלקת בינוי צפון
היקף עבודה: 1800 מ"ר
עבודה כללה: שיפוץ ושדרוג יסודי של מרפאה בת 2 קומות.
שנת ביצוע: 2006-2008

מזמין : משרד הבריאות, קרן מחקרים ואגודת ידידי ביה"ח.
פיקוח: A.D.C ומחלקת הנדסה רמב"ם
היקף עבודה: 3500 מ"ר
עבודה כללה: הקמת מעבדות ומשרדים למחלקת בנק הדם ומידע ברעלים, שיפוץ מחלקת נפרולוגיה והקמת מחלקת הדמיה (אנגיו ופטיו) – פרויקט בשלבים.
שנת ביצוע: 1997-1998

מזמין : שירותי בריאות כללית
פיקוח: משרד הבריאות
היקף עבודה: 1300 מ"ר
עבודה כללה: הקמת אגף יולדות ופגייה והקמת מערך קונסטרוקציה חיצוני שמהווה מעברים וגישה ליולדות מבחוץ.
שנת ביצוע: 2008-2009

מזמין : עמותת - יו"ר העמותה אלכס פלד
היקף עבודה: 5000 מ"ר
עבודה כללה: הקמת מחלקה לתשושי נפש, מחלקה סיעודית ומקלטים.
שנת ביצוע: 2016-2017

מזמין : שירותי בריאות כללית
פיקוח: רמון מהנדסים
היקף עבודה: 4000 מ"ר
עבודה כללה: הקמת מחלקות טיפול נמרץ וניתוחי לב, פרויקט אשר כרוך בהתארגנות ודרכי גישה מורכבות ביותר.
שנת ביצוע: 2011-2012

מזמין : שירותי בריאות כללית
פיקוח: צביקה רום
היקף עבודה: 3000 מ"ר
עבודה כללה: תוספת קומה לביה"ח, שיפוץ ושדרוג שתי קומות לחדרי ניתוח, חיפוי כל מעטפת ביה"ח בקירות מסך ופחים.
שנת ביצוע: בביצוע

מזמין : שירותי בריאות כללית
פיקוח: קידן
היקף עבודה: 1500 מ"ר
עבודה כללה: הקמת מחלקות אורתופדיה, כירורגיה וניתוחים
שנת ביצוע: 2012-2013

מזמין: שירות בריאות כללית
פיקוח: קידן בע"מ
היקף עבודה: 4,500 מ"ר
העבודה כללה: עבודות גמר ושדרוג בקומת קרקע, במחלקה האבחונית והטיפולית בביה"ח לוינשטיין
שנת ביצוע: 2014

מזמין : שירותי בריאות כללית, אגודת ידידי ביה"ח בלינסון
פיקוח: קו תיאום ופיקוח
היקף עבודה: 2000 מ"ר
עבודה כללה: הקמת מחלקת ריאות וממ"קים
שנת ביצוע: 2013-2014

מזמין : משרד הבריאות
פיקוח: מחלקת הנדסה רמב"ם
היקף עבודה: 1500 מ"ר, שדרוג חזיתות כ-25,000 מ"ר
עבודה כללה: הקמה ושדרוג מחלקות שיקומית וטיפולית בביה"ח, ושדרוג חזיתות ביה"ח
שנת ביצוע: 2003-2004

מזמין : שירותי בריאות כללית
פיקוח: קידן
היקף עבודה: 4000 מ"ר
עבודה כללה: הקמת מבנה המיועד למיון ודיאליזה.
שנת ביצוע:

מזמין : משרד הבריאות
פיקוח: פומר מהנדסים ואלכס שוחט
היקף עבודה: 1400 מ"ר
עבודה כללה: הקמת מחלקת ילדים
שנת ביצוע: 2008-2009

מזמין : משרד הבריאות
פיקוח: ברנע הנדסה
היקף עבודה: 700 מ"ר
העבודה כללה: הקמת מבנה אגף ושדרוג מבנה נוסף קיים – מחלקת יולדות שבבית החולים גליל מערבי
שנת ביצוע: 2002-2003

חברת ע.פ. כוכב 5 (1990) בע"מ

עוספיה, שכונה מזרחית 13/8

טלפון: 04-8392054

פקס: 04-8390518