מזמין : ביטחון פנים
פיקוח: ביטחון פנים
היקף עבודה:
עבודה כללה: הקמת תחנת כיבוי אש ומגורים לצוותים.
שנת ביצוע: 2014-2016

מזמין : משרד הביטחון
פיקוח: משרד הביטחון
היקף עבודה: 6500 מ"ר.
העבודה כללה: הקמת 60 יח"ד עד המפתח, שיפוץ ושדרוג 120 יח"ד, הקמת כיתות הדרכה, משרדים וחדר כושר – פרויקט בשלבים.
שנת ביצוע: 2015-2017

מזמין : משרד הביטחון
פיקוח: מחלקת הנדסה משרד הביטחון
היקף עבודה: 4,200 מ"ר
העבודה כללה: הקמת מבנה חללים בבסיס צריפין ומבנה מנהלה
שנת ביצוע: 2016-2017

החברה ביצעה ומבצעת פרויקטים נוספים עבור משרד הביטחון, לא ניתן להציגם לאור הנחיות הסיווג הביטחוני

חברת ע.פ. כוכב 5 (1990) בע"מ

עוספיה, שכונה מזרחית 13/8

טלפון: 04-8392054

פקס: 04-8390518