Shimur sלרשימת הפרויקטים לחץ כאן >>

 

שימור ושיחזור מבנים מוגדר ככלי שבא להבטיח את המשך קיומם של מבנים בעלי ערך תרבותי, היסטורי או אדריכלי. האתרים המיועדים לשימור מחולקים על פי חמישה קריטריונים:

  1. אתרים בעלי חשיבות לאומית, שבהם התרחש אירוע היסטורי או לאומי.
  2. אתרים בעלי חשיבות מקומית, המהווים חלק מההיסטוריה של יישוב או אתר.
  3. אתרים או מבנים המהווים דוגמה אופיינית לתרבות או לתקופה.
  4. אתרים או מבנים המהווים דוגמה אדריכלית מבחינה סגנונית או טכנולוגית.
  5. מבנים שבהם התגוררה דמות היסטורית בעלת חשיבות לאומית או תרבותית.

שימור מבנים מתחלק לשימור מבנים בודדים ולשימור אתרים או מתחמים. "מתחם" הוא כינוי לקבוצת מבנים בעלי מכנה משותף - תרבותי, אדריכלי או היסטורי. בשימור מתחם שומרים על צורתו המקורית של המתחם, על חזיתות הבתים ועל המבנה הכללי. במבנה בודד נהוג לשמר את צורתו המקורית, אך לשלב בו מערכות ותשתיות מודרניות ולדאוג לתחזוקה וחיזוק. החברה, באמצעות נציגי מחלקת השימור והשחזור שמועסקים בה, צברה במרוצת השנים, מומחיות, מקצועיות וניסיון עתיר בתחום זה, אשר בא לידי ביטוי ברמת גימור גבוהה ביותר בכלל פרויקטי השימור והשחזור שבוצעו ע"י החברה, לפי הזמנתם של מוסדות ממשלתיים וציבוריים בישראל. 

 

חברת ע.פ. כוכב 5 (1990) בע"מ

עוספיה, שכונה מזרחית 13/8

טלפון: 04-8392054

פקס: 04-8390518