פנימייה צבאית - חיפה

מזמין : משרד הביטחון
פיקוח: משרד הביטחון
היקף עבודה: 6500 מ"ר.
העבודה כללה: הקמת 60 יח"ד עד המפתח, שיפוץ ושדרוג 120 יח"ד, הקמת כיתות הדרכה, משרדים וחדר כושר – פרויקט בשלבים.
שנת ביצוע: 2014-2016

חברת ע.פ. כוכב 5 (1990) בע"מ

עוספיה, שכונה מזרחית 13/8

טלפון: 04-8392054

פקס: 04-8390518

IMG_5667
IMG_5668
IMG_5664
IMG_5657
IMG_5662
IMG_5669
IMG_5667
IMG_5668
IMG_5664
IMG_5657
IMG_5662
IMG_5669